» Charakteristika rostliny / Characteristics of the plant

Aloe pravá (Aloe vera, syn. Aloe barbadensis) je jednoděložná, vytrvalá, stálezelená, sukulentní bylina s dužnatými, ostnitými listy. Dužina listů je plná výživných a minerálních látek. Tato dužina má řadu velmi příznivých účinků na lidský organismus.

Aloe vera (Aloe vera, syn. Aloe barbadensis) is a monocotyledonous, perennial, evergreen, succulent herb with pulpy, prickly leaves. The pulp of the leaves is full of nutrients and minerals. This pulp has many positive effects on the human body.

aloe_prava

Léčivé účinky Aloe vera zná lidstvo celá tisíciletí

Průzračný gel z dužnatých listů rostliny používali již staří Sumerové k léčebným účelům a Egypťané ji dokonce označovali jako elixír dlouhověkosti nebo rostlinu nesmrtelnosti. Už egyptské královny využívaly účinky aloe vera k omlazení a zkrášlení pleti.

Aloe si cenili i ve starém Řecku a Římě, kde se rychle stala oblíbený léčivým prostředkem. Díky svým účinkům byla tato rostlina u některých národů dokonce posvátnou a uctívanou. Také Kryštof Kolumbus na tuto zázračnou rostlinu nedal dopustit.

V dnešní době jsou sice produkty z Aloe vera k dostání téměř v každé drogerii nebo v obchodech se zdravou výživou, bohužel však obsahují konzervační látky a ve většině případů i další chemické látky. Tyto chemikálie mají nejen škodlivý vliv na lidský organismus, ale znehodnocují přirozené blahodárné a léčivé účinky rostliny.

Ideální je tedy zpracovat čerstvou bylinku

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

The healing effects of Aloe vera have been known to humankind for thousands of years.

Clear gel made from pulpy leaves of the plant was used by the ancient Sumerians for medical purposes, and the Egyptians even referred to it as the elixir of longevity or the immortality plant. The queens of Egypt used the effects of aloe vera to rejuvenate and beautify the skin.

Aloe was also appreciated in ancient Greece and Rome, where it quickly became a popular medicine. Due to its effects, this plant was even seen as sacred and has been worshiped by some nations. Even Christopher Columbus had nothing but praise for this miraculous plant. (Even Christoph Columbus swore by this miraculous plant.)

Today, Aloe vera products are available in almost every drugstore or health food store, but unfortunately they contain preservatives and in most cases also other chemical substances. These substances not only have a harmful effect on the human body, but also influence negatively the natural beneficial and healing effects of the plant.

It is therefore ideal to process a fresh herb.

 

Složení rostliny / Plant composition


 

Minerály

hořčík, mangan, zinek, železo, měď, chrom, vápník, sodík a draslík

Vitaminy

A, B1, B2, B3, B6, B12 (jako jeden z mála zdrojů), C, E, Niacin, karotenoidy, Cholin, kyselina listová

Enzymy

Oxidase, Amylase, Bradykinase, Cellulase, Catalase, Lipase, Creatine Phosphokinase, Protenase, Pentosane, Alimase, SGOT transaminase, Lactic Dehydrogenase, Phosphatase, SPOT transaminase, SGPT-Transaminase, 5 Nucleotidase

Bradykináza působí protizánětlivě, čímž zároveň snižuje bolest, a další enzymy likvidují mrtvou tkáň. Proteázy a Lipázy podporují trávení tím, že pomáhají rozkládat potravu.

Aminokyseliny: 24

Stavební prvky proteinů, z nichž lidské tělo využije 18

Esenciální mastné kyseliny: 4

Jsou důležitými protizánětlivými faktory.

Esenciální aminokyseliny: 7

z celkových 8, které si lidské tělo nedokáže vytvořit samo a jsou dodávány v potravě

Cukry: 14

Nejdůležitější jsou glukóza a manóza nebo glukomanany, které se nerozkládají ve střevech, tudíž jsou schopny v krevním oběhu uplatnit imunoregulační účinek, neboli chrání buňky před nežádoucími činiteli. U zevního použití patří cukry mezi nejdůležitější zvlhčovače. Jedním z nejvýznamnějších polysacharidů obsažených v Aloe vera je Acemannan (Acemanan), který posiluje přirozený obranný systém organizmu.

Antrachinony: 11

Nejdůležitější z nich jsou aloin a emodin, ale všechny dohromady fungují jako účinné látky na tišení bolesti, jsou známé i svými antibakteriálními a antivirovými vlastnostmi. Ve své čisté formě působí jako velmi silné projímadlo.

Saponiny

Mýdlovité substance se silným účinkem proti bakteriím, virům, plísním a infekcím vyvolaným kvasinkami.

Kyselina salycilová

Má protizánětlivé a antibakteriální vlastnosti.

Lignin

Tato dřevitá substance dodává aloe vera schopnost proniknout hluboko do pokožky.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Minerals

magnesium, manganese, zinc, iron, copper, chromium, calcium, sodium and potassium

Vitamins

A, B1, B2, B3, B6, B12 (as one of the few sources), C, E, Niacin, carotenoids, Choline, folic acid

Enzymes

Oxidase, Amylase, Bradykinase, Cellulase, Catalase, Lipase, Creatine Phosphokinase, Protenase, Pentosane, Alimase, SGOT Transaminase, Lactic Dehydrogenase, Phosphatase, SPOT Transaminase, SGPT-Transaminase, 5 Nucleotidase

Bradykinase helps to fight inflammation, reducing pain at the same time, and other enzymes eliminate the dead tissue. Proteases and Lipases aid in digestion by helping to break down food.

Amino acids: 24

The building blocks of proteins, the human body will benefit 18

Essential fatty acids: 4

They are important anti-inflammatory factors.

Essential amino acids: 7

out of a total of 8 that the human body cannot create by itself and are available from food

Sugars: 14

Most important are glucose and mannose or glucomannans, which do not decompose in the intestines and thus are able to exert an immunoregulatory effect in the bloodstream, or protect cells from unwanted agents. For external use, sugars are among the most important humidifiers. One of the most important polysaccharides contained in Aloe vera is Acemannon, which strengthens the body's natural defense system.

Anthraquinones: 11

The most important of these are aloin and emodin, but all of them together work as painkillers. They are also known for their antibacterial and antiviral properties. In its pure form they are a powerful laxative.

Saponins

Soap-like substances strongly effective against bacteria, viruses, fungi and yeast infections.

Salicylic acid

It has anti-inflammatory and antibacterial properties.

Lignin

This woody substance gives aloe vera the ability to penetrate deep into the skin.