Kód: 54/S -

Čerstvé listy Aloe vera / Aloe vera fresh leaves

Listy pocházejí z rostlin starých 3 a více let, mladší rostliny neobsahují tolik výživných látek.

 

V případě zájmu o velkoobchodní prodej nás neváhejte kontaktovat přes email info@mojealoe.cz.

 

 

The leaves come from plants older than 3 years, younger plants do not contain as many nutrients.

 

If you are interested in wholesale, please contact us via email info@mojealoe.cz.

Zvolte variantu

velikost: S (350 - 400 g)
Momentálně nedostupné / Currently unavailable | 54/S -
180 Kč
velikost: M (401 - 500 g)
Momentálně nedostupné / Currently unavailable | 54/M -
200 Kč
velikost: L (501 - 700 g)
Momentálně nedostupné / Currently unavailable | 54/L -
250 Kč
velikost: XL (701 - 800 g)
Momentálně nedostupné / Currently unavailable | 54/XL
270 Kč
velikost: XXL (801 - 1000 g)
Momentálně nedostupné / Currently unavailable | 54/XXL
300 Kč

Skladování:

 

List odňatý od mateřské rostliny má trvanlivost až dva měsíce při uchovávání v pokojové teplotě.

Jakmile list nařízneme, jeho trvanlivost je potom zhruba dva až tři týdny při skladování v lednici. Již extrahovanou dužinu je nutné zpracovat do 3 - 4 dní. Nezpracovanou dužinu je možné zmrazit. Zmraženou dužinu doporučujeme spotřebovat do dvou měsíců, při delším skladování se účinné látky začnou vytrácet.

Upozornění: v zimních měsících (listopad - únor) je třeba listy zpracovat rychleji. Důvodem jsou časté dešťové přeháňky na farmě v jejichž důsledku listy obsahují přebytek vody, což zkracuje jejich trvanlivost.

 

Tip pro zvýšení účinku:

Největších účinků aloe dosáhneme, když list zabalíme do plátna a následně do tmavého papíru, takto ho poté uložíme do spodní části ledničky. List zpracujeme až deset dní po tom, co jej ponecháme v těchto "nepříznivých" podmínkách. Je-li rostlina vystavena takovýmto nepříznivým podmínkám, zahájí tvorbu záchranných látek. Po tomto procesu tedy obsahují listy mnohem větší množství účinných látek, než čerstvě odňaté listy aloe.

Pozn.: tento objev učinil Vladimír Petrovič Filatov ve 40. letech minulého století.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Storage:

The leaf removed from the parent plant has a shelf life of up to two months when stored at room temperature.

Once cut, the shelf life of a leaf is about two to three weeks when stored in the refrigerator. Extracted pulp must be processed within 3-4 days. Unprocessed pulp can be frozen. It is recommended to use the frozen flesh within two months, when stored longer, the active substances begin to disappear.

Note: in winter months (November - February) the leaves need to be processed more quickly. This is due to the frequent rain showers on the farm, as a result of which the leaves contain excess water, which shortens their shelf life.

Tip for increased effect:

The greatest effects of aloe can be achieved by wrapping the leaf in linen and then in dark paper, placing it in the bottom of the refrigerator. We only start processing the leaf 10 days after leaving it in these "unfavorable" conditions. If the plant is exposed to such adverse conditions, it will begin to form rescue agents. Thus, after this process, the leaves contain much greater amounts of active ingredients than freshly removed aloe leaves.

Note: this discovery was made by Vladimir Petrovich Filatov in the 1940s.