Kód: R100-200

Rostlina Aloe vera / Aloe vera plant

Neohodnoceno

ROSTLINKY JSOU NA OBJEDNÁNÍ, DODACÍ LHŮTA JE AŽ 30 DNŮ / PLANTS ARE TO ORDER, DELIVERY TIME IS UP TO 30 DAYS

 

Bylina nenáročná na péči, která poskytuje nejen vždy čerstvou dužinu, ale zároveň je také přírodní čističkou vzduchu.

Rostlinky dodáváme v plastovém květináči se substrátem pro kaktusy a sukulenty.

UVEDENÁ VÁHA ROSTLINKY JE BEZ KVĚTINÁČE A SUBSTRÁTU

 

Aloe vera plant

A low-maintenance herb that not only provides fresh pulp, but is also a natural air purifier.

We deliver the plants in a plastic pot with a substrate for cactuses and succulents.

THE STATED WEIGHT OF THE PLANT IS WITHOUT A FLOWERPOT AND SUBSTRATE

Zvolte variantu

váha: 100 - 200 g
Na objednání / To order (6 ks) | R100-200
100 Kč
váha: 201 - 400 g
Na objednání / To order (10 ks) | R200-400
200 Kč
váha: 401 - 600 g
Na objednání / To order (9 ks) | R400-600
300 Kč
váha: 601 - 800 g
Na objednání / To order (10 ks) | R600-800
400 Kč
váha: 801 - 1000 g
Na objednání / To order (5 ks) | R800-1000
500 Kč
váha: 1,1 - 2 kg
Na objednání / To order (10 ks) | R1-2
700 Kč
váha: 2,1 - 3 kg
Na objednání / To order (10 ks) | R2-3
900 Kč
váha: 3,1 - 4 kg
Na objednání / To order (9 ks) | R3-4
1 100 Kč
váha: 4,1 - 5 kg
Na objednání / To order (10 ks) | R4-5
1 400 Kč
váha: 5,1 - 6 kg
Na objednání / To order (10 ks) | R5-6
1 700 Kč
váha: 6,1 - 7 kg
Na objednání / To order (10 ks) | R6-7
2 000 Kč
váha: 7,1 - 8 kg
Na objednání / To order (10 ks) | R7-8
2 300 Kč
váha: 8,1 - 9 kg
Na objednání / To order (10 ks) | R8-9
2 600 Kč
váha: 9,1 - 10 kg
Na objednání / To order (9 ks) | R9-10
2 900 Kč
váha: 10,1 - 11 kg
Na objednání / To order (10 ks) | R10-11
3 200 Kč
váha: 11,1 - 12 kg
Na objednání / To order (10 ks) | R11-12
3 500 Kč
váha: 12,1 - 13 kg
Na objednání / To order (10 ks) | R12-13
3 800 Kč

Aloe vera je jedna z mála "CAM" (Crassulacean acid metabolism) rostlin, která vyrábí kyslík i během noci, kdy ostatní rostliny kyslík spotřebovávají a produkují oxid uhličitý. Navíc čistí vzduch a odstraňuje z něho oxid uhličitý, oxid uhelnatý nebo formaldehyd, který se uvolňuje z nábytku, čistících prostředků, staveních materiálů nebo se do interiérů dostane z venku, např. z výfukových plynů aut. Při nadměrném množství škodlivin ve vzduchu se na listech objevují tmavé skvrnky.

Jelikož trávíme v interiéru většinu času, kvalita ovzduší je velmi důležitá a umístění aloe vera do místnosti, ba dokonce do ložnice, je velmi jednoduchý, cenově dostupný a přitom ekologický způsob.

Naše rostlinky jsou bohaté, dužnaté, pěstované bez použití pesticidů. Dodáváme v květináči.

 

Crassulacean acid metabolism, česky: metabolismus kyselin u tučnolistých, je typ fotosyntézy u rostlin, které potřebují maximálně šetřit vodu. Díky ní rostlina v noci kyslík nespotřebovává, ale vyrábí.

 

Péče o rostlinu:

  • vyžaduje dostatek světla
  • zaléváme 1x týdně v letních a 1x za tři týdny v zimních měsících
  • v létě může být umístěna venku, v zimě při teplotě ne nižší než 5°C

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Aloe vera is one of the few "Crassulacean acid metabolism (CAM)" plants that produces oxygen even at night when other plants consume oxygen and produce carbon dioxide. In addition, it cleanses the air and removes carbon dioxide, carbon monoxide or formaldehyde, which is released from furniture, detergents, building materials or enters the interior from the outside, eg from car exhaust fumes. When there is excessive amount of pollutants in the air, dark spots start to appear on the leaves.

Since we spend most of our time indoors, air quality is very important and placing aloe vera in the room, even in the bedroom, is a very simple, affordable and yet ecological way.

Our plants are lush, pulpy, grown without pesticides. Delivered in a flowerpot.

 

Crassulacean acid metabolism is a type of photosynthesis in plants that need to save a maximum of water. Thanks to it the plant does not consume oxygen at night but produces it.

 

Plant care:

  • requires enough light
  • water once a week in summer and once every three weeks in the winter months
  • it can be placed outdoors in summer, in winter only if the temperature does not fall below 5 °C