Aloe vera bez chemie / Aloe vera without chemistry

Kvalita je pro nás vším! Náš nabízený sortiment pochází z rostlinek Aloe vera pěstovaných organicky.

 

Pořídíte u nás živé rostlinky různých velikostí, čerstvé listy k vlastnímu zpracování, čerstvě vylisovaný gel nebo sušenou dužinu.

 

Slovo úvodem o Aloe vera

Léčivých a zkrášlujících účinků vyjímečné rostliny Aloe vera si lidstvo cení už celá tisíciletí.
My ji pro vás máme v té nejčistší formě.
Čerstvou, svěží, pěstovanou bez chemie, tak jak ji stvořila příroda.

______________________________________________________________________________________________________

 

Quality is everything to us! Our products come from Aloe vera plants grown organically.

 

We offer live plants of various sizes, fresh leaves for your own processing, freshly pressed gel or dried pulp.

 

Introducing Aloe vera 

For thousands of years humankind has appreciated the healing and beautifying effects of this  exceptional plant -  Aloe vera.

We have it for you in the purest form.

Fresh, lush, grown without chemistry, as nature made it. 

 
 

                                                                                             406210-PD1M47-597 (kopie)        insta